पहिल्या सरी

pahilyaa saree - mul kalpanaa net_f.jpg

पहिल्या सरी
हर्ष माझिया उरी
उधळत गेल्या उधळत गेल्या ||धृ||

पर्ण-कुसुमांवरी
गिरी-शिखरांवरी
बरसती या सरींवर सरी
नवचैतन्य फुलवत गेल्या ||१||

खळाळले शुभ्र झरे
शृंगारले मोरपिसारे
वेडावले हे रान साजरे
नेत्रकळ्या उमलवत गेल्या ||२||

झाकाळले मन बावरे
उजळले क्षण ते लाजरे
दाटले हे नयन टपोरे
हृदयी प्रेमधनू सजवत गेल्या ||३||

-शितु

प्रतिसाद

अहाहा! फारचं सुंदर.

नादमय :)

मस्त!
शैलजाताई, सुंदर चित्र!

चित्र जास्त आवडले :)