व्यंग्यचित्रे - भविष्याचा वेध

2013_bhau_bhavishya_vedh1.jpg

2013_bhau_bhavishya_vedh2.jpg

2013_bhau_bhavishya_vedh3.jpg

- भाऊ नमसकर

2013_HDA_footer_1.jpg

प्रतिसाद

भाऊ, भविष्यवेध स्सॉल्लिड! :-)

:हाहा:

:हाहा:

वॉव !

नाही आवडली.

:)

लय म्हणजे लय भारी !

भारीच :)

:हाहा:

मस्त व्यंचि,शेवटचं तर बेश्टच भाऊ :), पण अजून हवी होती.

मस्तच भाऊकाका ..

:)

खासच भाऊ

:हाहा:
मस्तच :)

भाऊ नमस्कार! =^=

स्ट्रोक्स छान अाहेत, मात्र कॅरेक्टरचे हात मागे दाखवल्यास ते चित्र फसलेलं दिसतं. तेवढं टाळा भाऊ.

नाही आवडली.

:)