maifal:मैफल


ब्दांच्या कोंदणात सजलेल्या कवीकल्पनांना साज चढतो कवीच्या संवेदनाशील सादरीकरणाचा, आविष्काराचा ... आणि मग साकारते रंगतदार मैफल !

एक कहाणी.. चिन्नु
ऋतूंचे तराणे.. रोमा
गुलाबी फुलोरा जयवी-जयश्री अंबासकर
मन क्रांति
क्षण जाह्नवीके
तुझे इवले पाऊल बागेश्री
उत्तर आनंदयात्री
करूणाष्टक जया एम
गढी जया एम