ऋतूरंग

सृ

जनकारी ऋतू, प्रलयकारी ऋतू
धरित्रीच्या रुपाला सजवणारे ऋतू ||
फुलवणारे ऋतू, मिटवणारे ऋतू |
संचिताच्या क्षणांना, नटवणारे ऋतू ||