विविधा


जी

वनाला जशी कार्यमग्नतेची, गतीची आवश्यकता... तितकंच महत्व विरंगुळ्याला, विसाव्यालाही. थोडासा हसवणारा, करमणूक करता करता थोडा विचार करायला लावणारा हा विभाग... विविधा !

व्यंग्यचित्रे भाऊ नमसकर
शब्दकोडे गजानन
फोटो फीचर अजय जवादे, मार्को पोलो, नंद्या