सल्ला मेंडकेचा प्रश्नावली

प्रत्येक प्रश्नासाठी आलेल्या उत्तरांमधून सर्वांत जास्त मजेशीर उत्तर या सदरात प्रकाशित केले जाईल. उत्तरांची निवड सर्वतो संपादक मंडळातर्फे करण्यात येईल.

आपल्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत आहोत. धन्यवाद!