ही कुणी छेडिली तार

आशा: ही कुणी छेडिली तार
प्राजक्ताच्या मधुगंधासम
कुठुनी ये केदार

वसंतराव: तूच छेड ती, तूच ऐक ती
आर्त सुरावट तुझ्याच हाती (२)
स्पर्शावाचून तूच छेडिसी
माझी हृदयसतार
आशा: ही कुणी छेडिली तार
प्राजक्ताच्या मधुगंधासम
कुठुनी ये केदार
ही कुणी छेडिली तार...

जागृत मी का, आहे स्वप्नी
श्रवण पडे पण दिसे न नयनी (२)
स्वप्नातच का मजसी बोलले
माझे राजकुमार
ही कुणी छेडिली तार...

वसंतराव: स्वप्नासम मज झाले जीवन
स्वप्नही नीरस सखी तुझ्याविण (२)
अर्ध्या रात्री शोधीत आलो
तुझे प्रियतमे दार
आशा: ही कुणी छेडिली तार...

वेलीवर त्या, नका, चढू नका
वसंतराव: चढा सूर नच लवे गायका (२)
तूच चढविला तारस्वर हा
तूच तोड ही तार
आशा: ही कुणी छेडिली तार...
दोघे: ही कुणी छेडिली तार

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: