ते माझे घर

ते माझे घर, ते माझे घर
जगावेगळे असेल सुंदर ॥ ध्रु ॥

नक्षिदार अति दार तयाचे
शिल्प त्यावर बुद्धकलेचे
चक्रे, वेली, मूर्ति मनोहर ॥ १ ॥

अंगणि कमलाकृति कारंजे
वरी अप्सरा एक विराजे
झरतिल धारा ओलेतीवर ॥ २ ॥

अकार मोठा, तरिही बैठा
आंतुन वेरुळ आणि अजंठा
वरी लालसर असेल छप्पर ॥ ३ ॥

पागोड्यांची शिखरे वळती
तशी छप्परे छपरावरती
कॄष्णकमळिच्या वेली त्यांवर ॥ ४ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: