ती रात्र...

ती रात्र साधे ओळखीचे हासली
माझीच स्वप्ने मग चुकीचे वागली

सांगा तिला आता पुन्हा भेटू नको
माझी नजर नाही अताशा चांगली

काही तरी कानावरी गेले तिच्या
राखून अंतर चालते ती सावली

झाले कमी ना सोहळे गावातले
आमंत्रणे पण यायची ती थांबली

काठावरी फसवीच आहे शांतता
यमुना मनाची कालियाने व्यापली

- (जयन्ता५२) जयंत कुळकर्णी

2013_HDA_footer_1.jpg

प्रतिसाद

मतला आणि सावली हे सर्वात विशेष वाटले.

छान आहे गझल.

वाह एकापेक्षा एक शेर
बढिया

वाहवा, मस्तच ....