एक कहाणी..



ek kahani.jpg झुळुझुळु.. नदीचं पाणी,
कुहुकुहु.. पाखरं..गाणी,
वार्‍याच्या संगे पदर झुलतोय..
काय तुझ्या मनात?-शिवार बोलतंय..

मेघांची दाटी..मनाच्या अंगणी,
रांगोळी रेखते वर्षाराणी,
सय विजेपरी झिम्मा खेळतेय..
कुणाची गं हाळी?-रान डोलतंय...

लहर.. लहरी.. एक कहाणी,
उन्हाची तिरीप.. जशी देवाजीची वाणी,
चिमण्या मुठी आभाळ पेलतंय,
आवरी गं, घरां पाऊल वळतंय..


-चिन्नु

प्रतिसाद

छानै! आवडली!

मस्तच! आवाज छान आहे. :)

धन्यवाद शाम.
धन्यवाद क्रांतिताई. आवाजाची तारीफ केल्याबद्दलही थँक्स :)
हे श्रेय न माझे-मनःपूर्वक धन्यवाद संपादक आणि शैलजा ताईला.

मस्त गं...... सादरीकरण खूप मस्त :)
चिन्नु...... आवाज गोड आहे गं तुझा :)

जयुताई, मनापासून धन्यवाद! :)

मस्तच, ते प्रचि सुद्धा कवितेत नेणारं.

थँक्स भारतीताई. हो, सुरेख प्रचि आहे हे, कवितेचे प्रतिबिंब जणू.

<<एक कहाणी... >> आवडली. फारच पटापट संपवली कहाणी.

धन्यवाद किशोरभाऊ. हो, संपली कहाणी, घरीपण जायचयं ना! :प

छान. चिन्नु, लिहीत रहा.

थँक यु रैना :)

मस्तच! खूप छान!

थँक यु प्राजु :)

चिन्नू, झिम्मड गाणं... मस्तं जमलय...

छान...

दाद, योग.. अहोभाग्य!
दिग्गज्जांना, गुरुस्थानी असणार्‍या अश्या व्यक्तींना माझे बोबडे बोल आवडावे, थँक यू, थँक यू, थँक यू!! :)

आवडली :)

थँक्स अश्विनी :)

छान! सावकाश म्हंटल्याने काव्य नीट समजतय.

आवडली :-)

तोषवी, धन्यवाद. बर्‍याच दिवसांनी 'सादर' करायची संधी मिळाली :)
अनुताई, मनापासून धन्यवाद!