गळ्याची शपथ तुझी नाही पटली

गळ्याची शपथ तुझी नाही पटली
म्हणुन म्हण सुटली

नाही लागली हळद
जाहला नाही साखरपुडा
नाही बांधला मणी
घातला नाही हिरवा चुडा
नजर रोखसी जुलमी मजवर
सांग सख्या ही रीत कुठली .१

नाही नेसले पिवळी साडी
नाही मुंडावळी
तुझ्या संगती सात पाऊले
नाही अजुन टाकली
धाक दाविसी फुका कशाचा
काय तुझी जनरित कुठली ..२

मंगल वाद्ये वाजतील अन्
मंगलाक्षता शिरावरी
"सावधान" अक्षरे ऐकुनी
धडक माझिया भरे उरी
अंतरपाटा खालुन चोरुन
बघशिल नवरी कशी नटली ...३

गळ्याची शपथ तुझी नाही पटली
म्हणुन म्हण सुटली, म्हण ना म्हण सुटली

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: