रसिका गाऊ कोणते गीत

रसिका गाऊ कोणते गीत
हीही जाता रुसूनी मजवर रुसले रे संगीत

जुळल्या तारा पहिल्या भेटी
राग रंगले जुळता प्रीति
झरे मेघमल्हार लोचनी आठवता तू गीत

तुटल्या तारा रुसली वीणा
सूर संपले कुठल्या ताना
आज बैसलो निर्माल्याला तुजसाठी फुलवीत

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: