रे क्षणाच्या संगतीने मी अशी भारावले

रे क्षणाच्या संगतीने मी अशी भारावले
वेड वेडे घेउनी मी मागुती तव धावले

ध्यास लागे सारखा आभास होती या जिवा
अंतरी तुजला स्मरावे छंद लागे हा नवा
या जगाच्या निंदकांचे मी हलाहल प्राशिले

संपदा लाभो करी वा दैन्य कोरांटीपरी
तृप्‍त मी होईन नाथा दो करांच्या कोटरी
आवरीता आवरेना झिंगलेली पाउले

ना भिती जन-नीतिची मज, तू उभा मागेपुढे
रे नको मज स्वर्ग जेथे लाभ देवाचा घडे
तारि आता तूच, माझ्या देहि भिनली वादळे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रूपास भाळलो मी

सुधीर: हंऽऽऽ हंऽऽऽ हंऽऽऽ
आशा: आऽऽऽ आऽऽऽ

सुधीर: रूपास भाळलो मी, भुललो तुझ्या गुणाला
मज वेड लाविले तू, सांगू नको कुणाला

आशा: आऽऽऽ
एकांत पाहुनीया जे तू मला म्हणाला
ऐकून लाजले मी, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...

सुधीर: चंद्रा ढगातुनी तू हसलास का उगा रे? (२)
आशा: आऽऽऽ
सुधीर: वाकून खालती अन्‌ का ऐकलेस सारे?
जे ऐकले तुवा ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळलो मी...

आशा: वार्‍या तुझी कशानी चाहूल मंद झाली? (२)
सुधीर: आऽऽऽ
फुलत्या फुला कशानी तू हासलास गाली ?
जे पाहिले तुवा ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...

सुधीर: हे गोड रूप ऐसे निरखीन मी दुरून (२)
आशा: आऽऽऽ
पाण्या अशीच ठेवी छाया उरी धरून
धरिलेस जे उरी ते, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळलो मी...

आशा: हा लाजरा शहारा पाहील काय कोणी? (२)
सुधीर: आऽऽऽ
करतील का चहाडी हे लाल गाल दोन्ही?
गालांत रंगले जे, सांगू नको कुणाला
रूपास भाळले मी...
सुधीर: रूपास भाळलो मी...
दोघे: हंऽऽऽ हंऽऽऽ

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रुप रंग रस गंध घेऊनी आली दिपावळी

रुप रंग रस गंध घेऊनी आली दिपावळी
इंद्रधनूच्या रर्म्य रहाऊन गात गात ही आली ॥धृ॥
दिशा दिशांना सूर लाभले आनंदाचे गीत गाईले
अष्ट दिशातून सप्तस्वरांची गाणी दुमदुमली॥१॥
नक्षराच्या वेलीवरती चंद्रतारका उमलून येती
चंदन गंधित अवनीवरती सुखशांती आली॥२॥
फुलबाज्यांची फुले लेवुनी भुईनळ्याचे झाड अंगणी
रंगबिरंगी रांगोळ्याचा गालीचा घाली ॥३॥
आनंदाचे दीप उजळले मांगल्याचे सडे शिंपले
दिशा दिशातुन चैतन्याची दीप ज्योत लागली॥४॥
सजीव झाले अचल चराचर घराघरातून घुमले सुस्वर
तुझे नि माझे नुरले अंतर भेदभावना सरली ॥५॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रात्र आहे पोर्णिमेची

रात्र आहे पोर्णिमेची, तू जरा येऊन जा
जाणिवा थकल्या जिवांच्या, एकदा ऐकून जा ॥ धॄ ॥

निथळला तो भाव सारा वितळल्या चंद्रातुनी
मिसळल्या मॄदु भावनाही झोपल्या पानांतुनी
जागती नेत्रातली ही पाखरे पाहून जा ॥ १ ॥

पांखरे पाहून जा, जी वाढली पंखाविना
सूर कंठातील त्यांच्या जाहला आता जुना
त्या पुराण्या गीतिकेचा अर्थ तू ऐकून जा ॥ २ ॥

अर्थ तू ऐकून जा, फुलवील जो वैराणही
रंग तो पाहून जा, तो तोषवी अंधासही
ओंजळीच्या पाकळ्यांचा स्पर्श तू घेऊन जा ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रातिची झोप मज येईना

रातिची झोप मज येईना, कि दिस जाईना
जा जा जा, कुणितरी सांगा हो सजणा ॥ ध्रु ॥

लागली श्रावणझड दारी, जिवाला वाटे जडभारी
अशी मी राघुविण मैना, की झाली दैना ॥ १ ॥

एकली झुरते मी बाई, सुकली गं पाण्याविण जाई
वाटते पाहु मनमोहना, की मन राहिना ॥ २ ॥

कठिण किति काळिज पुरुषाचे, दिवस मज जाती वर्षाचे
जाऊनी झाला एक महिना, की सखा येइना ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रिमझिम झरती श्रावणधारा

रिमझिम झरती श्रावणधारा
धरतीच्या कलशात
प्रियावीण उदास वाटे रात ||

बरस बरस तू मेघा रिमझिम
आज यायचे माझे प्रियतम
आतुरलेले लोचन माझे
बघती अंधारात ||

प्रासादी या जिवलग येता
कमल मीठीमध्ये भृंग भेटता
बरस असा की प्रिय न जाईल
माघारी दारात ||

मेघा असशी तू आकाशी
वर्षातून तू कधी वर्षसी
वर्षामागून वर्षती येणे
करसी नित बरसात ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

राधा ही बावरी

रंगात रंग तो श्यामरंग, पाहण्या नजर भिरभिरते
ऐकून तान, विसरुन भान, ही वाट कुणाची बघते
त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनि होई
राधा ही बावरी, हरीची, राधा ही बावरी

हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना
चिंब चिंब देहावरुनी श्रावणधारा झरताना
हा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलगुन जाई
हा उनाड वारा गूज प्रीतिचे कानी सांगुन जाई
त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनि होई
राधा ही बावरी, हरीची, राधा ही बावरी

आज इथे या तरुतळी सूर वेणूचे खुणावती
तुज सामोरी जाताना उगा पाऊले घुटमळती
हे स्वप्न असे की सत्य म्हणावे राधा हरखून जाई
हा चंद्र चांदणे ढगांआडुनि प्रेम तयांचे पाही
त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरुनि साद ऐकुनि होई
राधा ही बावरी, हरीची, राधा ही बावरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

राहिले ओठातल्या ओठांत वेडे

राहिले ओठातल्या ओठांत वेडे शब्द माझे
भेट होती आपुली का ती खरी, की स्वप्न माझे?

कापरे ते हात हाती बावरे डोळ्यांत आसू
आग पाण्यातून पेटे जाळणारे गोड हासू
दोन थेंबांच्या क्षणांचे प्रीतिचे तकदीर माझे

गर्द हिरवे पाचपाणी रक्तकमळे कुंकुमाची
खेळताना बिंबलेली शुभ्र जोडी सारसांची
आठवे? म्हटलेस ना तू? हे हवेसे विश्व माझे

मी म्हणू कैसे फुला रे, आज तू आहीस येथे
वेल दारी सायलीची रोज अजुनी बार देते
लाख पुष्पे तोडिल्याविण ये भरोनी पात्र माझे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

रान पाखरा

रान पाखरा ऽऽऽऽऽऽ
रान पाखरा, दोन दिसाची दुनियेची दौलत ऽऽऽ
आज इथं तर उद्या तिथं

जेथे चारा तेथे थारा
जिथे देणगी तिथे नगारा
जाऊ तेथे निशाण रोवू, ते आपुले दैवत ऽऽऽ
आज इथं तर उद्या तिथं

मिळता खाणे, गाता गाणे
जगायचे तर सुखात जगणे
वार्‍याहूनही बरी आपणा वार्‍याची संगत ऽऽऽ
आज इथं तर उद्या तिथं

वारा नेईल तिकडे जाऊ
एकसुराने गाणी गाऊ, गाणी गाऊ
मिळेल तुकडा पुरे तेवढा, त्यात खरी रंगत ऽऽऽ
आज इथं तर उद्या तिथं

गाण्याचे आद्याक्षर: 

रसिका गाऊ कोणते गीत

रसिका गाऊ कोणते गीत
हीही जाता रुसूनी मजवर रुसले रे संगीत

जुळल्या तारा पहिल्या भेटी
राग रंगले जुळता प्रीति
झरे मेघमल्हार लोचनी आठवता तू गीत

तुटल्या तारा रुसली वीणा
सूर संपले कुठल्या ताना
आज बैसलो निर्माल्याला तुजसाठी फुलवीत

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: