पंख हवे मज पोलादाचे

पंख हवे मज पोलादाचे
शूर लढाऊ जटायूचे

सीतेपरी जो हरण करोनी
असहाय अबला नेईल कोणी
काळझेप ती तिथे घालूनी
शील रक्षण्या स्त्रीजातीचे
पंख हवे मज पोलादाचे

नीजजननीला मुक्त कराया
गरूड मागता अमृत देवा
तुच्छे हासता इन्द्र तेधवा
वज्र तोडण्या त्या इन्द्राचे
पंख हवे मज पोलादाचे

गर्भपिलांना सागर गिळता
क्रोधे उठली पक्षीण टिटवी
जळा Pएटवी सागर आटवी
अगस्थ्याच्या सामर्थ्याचे
पंख हवे मज पोलादाचे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: