जग हे बंदिशाला

जग हे बंदीशाला
कुणी न येथे भला चांगला
जो तो पथ चुकलेला !

ज्याची त्याला प्यार कोठडी
कोठडीतले सखे सौंगडी
हातकडी की अवजड बेडी
प्रिय हो ज्याची त्याला !

जो तो अपुल्या जागी जखडे
नजर न धावे तटापलिकडे
उंबरातले किडे-मकोडे
उंबरि करिती लीला !

कुणा न माहीत सजा किती ते
कोठुन आलो ते नच स्मरते
सुटकेलागी मन घाबरते
जो आला तो रमला !

गीत:ग. दि. माडगूळकर
गायक :सुधीर फडके
संगीत: सुधीर फडके
चित्रपट : जगाच्या पाठीवर (१९६०)

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: