देव जरी मज कधी भेटला

देव जरी मज कधी भेटला
"माग हवे ते माग" म्हणाला
म्हणेन "प्रभु रे, माझे सारे
जीवन देई, मम बाळाला ॥ ध्रु ॥

कॄष्णा गोदा स्नान घालु दे
रखुमाबाई तीट लावु दे
ज्ञानेशाची गाउन ओवी
मुक्ताई निजवू दे तुजला ॥ १ ॥

शिवरायांच्या मागिन शौर्या
कर्णाच्या घेइन औदार्या
ध्रुव-चिलयाच्या अभंग प्रेमा
लाभु दे चिमण्या बाळाला ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: