आज कुणीतरी यावे

आज कुणीतरी यावे, ओळखीचे व्हावे

जशी अचानक या धरणीवर,
गरजत आली वळवाची सर
तसेच यावे त्याने

विचारल्यावीण हेतू कळावा
त्याचा माझा सूर जुळावा
हाती हात धरावे

सोडूनीया जन्माची नाती
निघून जावे, तया संगती
कूठे, तेही ना ठावे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: