गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला

गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला (२)
सांभाळी ही तुझी लेकरे पुण्य समझती पापाला (गोपाला)
गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला, गोपाला गोपाला
(गोपाला गोपाला देवकीनंदन गोपाला (२), गोपाला, गोपाला)

ही धोंड्याला म्हणती देवता
भगत धुंडिती तया जोगता
स्वतःच देती तया योग्यता
देव म्हणुनी कुणी न भजावे, फुका शेंदरी दगडाला ... १

कुणी न रहावे खुळी अडाणी
शिक्षण घ्यावे, व्हावे ज्ञानी
यासाठी ही झिजते वाणी
मी जातीचा धोबी देवा, धुईन कपडा मळलेला ... २

हेच मागणे तुला श्रीहरी
घाम गाळी त्या मिळो भाकरी
कुठेच कोणी नको भिकारी
कुणी कुणाचा नको ऋणकरी, कुणी न विटो नर जन्माला ... ३

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: