सूर येती विरून जाती

सूर येति विरुन जाति कंपने वाऱ्यावरी, हृदयावरी

या स्वरांचा कोण स्वामी की विदेही गीत देही
हाय अनोखी ही आलापी कवळिते मजला उरी

बंधनी आहे तरी ही मुक्त झालो आज मी
पंख झालो या स्वरांचे विहरतो मेघांतरी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: