पप्पा सांगा कुणाचे....

पप्पा सांगा कुणाचे? पप्पा माझ्या मम्मीचे
मम्मी सांगा कुणाची? मम्मी माझ्या पप्पांची IIधृII

इवल्या इवल्या घरट्यात
चिमणा चिमणी राहतात
चिमणाचिमणी अन भवती
चिमणी पिले ही चिवचिवती
पप्पा सांगा कुणाचे......II१II

आभाळ झेलती पंखांवरी
पप्पांना घरटे प्रिय भारी
चोचित चोचिने घास द्यावा
पिलांचा हळूच पापा घ्यावा
पप्पा सांगा कुणाचे...... II२II

पंखांशी पंख हे जुळताना
चोचित चोच ही मिळताना
हासती, नाचते घर सारे
हासती छप्पर भिंती दारे
पप्पा सांगा कुणाचे...... II३II

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: