दिस चार झाले मन पांखरु होऊन

दिस चार झाले मन, हो, पांखरु होऊन
पान पान आर्त आणि झाड बांवरून

सांजवेळी जेव्हा येई आठव आठव
दूर कुठे मंदिरात होई घंटारव
उभा अंगावर राही काटा सरसरून

नकळत आठवणी जसे विसरले
वाटेवर इथे तसे ठसे उमटले
दूर वेडेपिसे सूर सनई भरून

झाला जरी शिडकावा धुंद पावसाचा
आता जरी आला इथे ऋतु वसंताचा
ऋतु हा सुखाचा इथला गेला ओसरून

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: