धुंद एकांत हा

धुंद एकांत हा प्रीत आकारली
सहज मी छेडिता तार झंकारली
जाण नाही मला प्रीत आकारली
सहज तू छेडिता तार झंकारली

गंधवेडी कुणी लाजरे बावरी
चांदणे शिंपिते चैत्रवेलीपरी
यौवनाने तिला आज शृंगारिली
सहज मी छेडिता तार झंकारली

गोड संवेदना अंतरी या उठे
फूल होता कळी पाकळी मी मिटे
लोचनी चिंतनी मूर्त साकारली
सहज मी छेडिता तार झंकारली

रोमरोमांतुनी गीत मी गायिले
दाट होता धुके स्वप्न मी पाहिले
पाहता पाहता रात्र अंधारली
आज बाहूंत या लाज आधारली
सहज तू छेडिता तार झंकारली

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: