घन घन माला नभी दाटल्या

घन घन माला नभी दाटल्या कोसळती धारा
केकारव करी मोर काननी उभवुन उंच पिसारा

कालिंदीच्या तटी श्रीहरी
तशांत घुमवी धुंद बांसरी
एक अनामिक सुगंध येतो ओल्या अंधारा

वर्षाकालीन सायंकाली
लुकलुक करिती दिवे गोकुळी
उगाच त्यांच्या पाठीस लागे, भिरभिरता वारा

कृष्णविरहिणी कोणी गवळण
तिला अडविते कवाड, अंगण
अंगणी अवघ्या तळे साचले, भिडले जल दारा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: