अपुरे माझे स्वप्न राहिले

अपुरे माझे स्वप्न राहिले
का नयनांनो जागे केले?

ओळख तुमची सांगुन स्वारी
आली होती माझ्या दारी
कोण हवे हो म्हणता त्यांना
दटावून मज घरात नेले

बोलत बसता वगळून मजला
गुपीत चोरटे ऐकू कशाला?
जाण्याचे ते करुनी बहाणा
गुपचुप माझ्या मनात लपले

नीज सुखाची तुम्हां लागली
मंद पाऊली स्वारी आली
गोड खळीने चहाडी केली
अधरांसी नच बोलू दिले

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: