अर्थशून्य भासे मज हा

अर्थशून्य भासे मज हा कलह जीवनाचा
धर्म, न्याय, नीती सारा खेळ कल्पनेचा ||

द्यास एक हृदयी धरुनी स्वप्नं रंगवावे
वीज त्यावरी पडुनी शिल्प कोसळावे
सर्वनाश एकच दिसतो नियम हा जगाचा ||

दैव ज्यास लाभे त्याला लाभ वैभवाचा
दैवकोप येता भाळी सर्वनाश त्याचा
वाहणे प्रवाहावरती धर्म एक याचा ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: