अजुनी रुसुनी आहे

अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुले ना
मिटले तसेच ओठ, की पापणी हले ना ॥ ध्रु ॥

मी हास सांगताच, रडताही तू हसावे
ते आज का नसावे, समजावणी पटेना
धरिला असा अबोला, की बोल बोलवेना ॥ १ ॥

का भावली मिठाची, अश्रूत होत आहे
विरणार सागरी ह्या, जाणून दूर राहे ?
चाले अटीतटीने, सुटता अढी सुटेना
मिटवील अंतराला, ऐसी मिठी जुटे ना ॥ २ ॥

की गूढ काहि डाव, वरचा न हा तरंग
घेण्यास खोल ठाव, बघण्यास अंतरंग ?
रुसवा असा कसा हा, ज्या आपुले कळेना ?
अजुनी रुसून आहे, खुलता कळी खुले ना ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: