तुझ्या गळां माझ्या गळां

तुझ्या गळां, माझ्या गळां, गुंफ़ू मोत्यांच्या माळा
ताई आणखी कोणाला ? चल रे दादा चहाटळा ॥ १ ॥

तुज कंठी, मज अंगठी, आणखि गोफ कोणाला ?
वेड लागले दादाला, मला कुणाचें, ताईला ॥ २ ॥

तुज पगडी, मग चिरडी, आणखि शेला कोणाला ?
दादा सांगू बाबांला ? सांग तिकडच्या स्वारीला ॥ ३ ॥

खुसू खुसू गालि हसू, वरवर अपुले रुसू रुसू
चल निघ, येथे नको बसू, घर तर माझे तसू तसू ॥ ४ ॥

कशी कशी, आज अशी, गंमत ताईची खाशी
अता कट्टी फू दादाशी, तर मग गट्टी कोणाशी ॥ ५ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: