अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा

अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा
मन माझे केशवा का बा न घे

सांग पंढरीराया काय करु यांसी
का रूप ध्यानासी न ये तुझे

किर्तनी बैसता निद्रे नागविले
मन माझे गुंतले विषयसुखा

हरिदास गर्जती हरिनामाच्या किर्ती
नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: