हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा

हे हिंदुशक्ति संभूत दीप्ततम तेजा
हे हिंदुतपस्या पूत ईश्वरी ओजा
हे हिंदुश्री सौभाग्य भूतिच्या साजा
हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा

करि हिंदुराष्ट्र हे तूतें, वंदना
करि अंत:करणज तुज, अभिनंदना
तव चरणि भक्तिच्या चर्ची, चंदना
गूढाशा पुरवी त्या न कथूं शकतो ज्या
हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा ॥ १ ॥

हा भग्न तट असे गडागडाचा आजी
हा मग्न आज जयदुर्ग आंसवांमाजी
ही भवानीची ह्या पुन्हा गंजली धारा
ती म्हणुनि भवानी दे न कुणा आधारा

गड कोट जंजिरे सारे, भंगले
जाहली राजधान्यांची, जंगले
परदास्य पराभवि सारी, मंगले
या जगति जगू ही आज गमतसे लज्जा
हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा ॥ २ ॥

जी शुद्धि हृदाची रामदासशिर डुलवी
जी बुद्धि पांच शाहीस शत्रुच्या झुलवी
जी युक्ति कूटनीतीत खलासी बुडवी
जी शक्ति बलोन्मत्तास पदातली तुडवी

ती शुद्धि हेतुची कर्मी, राहू दे
ती बुद्धी भाबड्या जींवा, लाहु दे
ती शक्ति शोषितामाजी, वाहु दे
दे पुन्हा मंत्र तो, दिले समर्थे तुज ज्या
हे हिंदु नृसिंहा प्रभो शिवाजी राजा ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: