विकत घेतला श्याम

नाही खर्चिली कवडीदमडि, नाही वेचला दाम
बाइ, मी विकत घेतला श्याम ॥ ध्रु ॥

कुणी म्हणे ही असेल चोरी, कुणा वाटते असे उधारी
जन्मभरीच्या श्वासाइतुके मोजियले हरिनाम ॥ १ ॥

बाळ गुराखी यमुनेवरचा, गुलाम काळा संताघरचा
हाच तुक्याचा विठ्ठ्ल आणि दासाचा श्रीराम ॥ २ ॥

जितके मालक, तितकी नावे, ह्रूदये तितकी, याची गावे
कुणी न ओळखी तरीही, याला दीन, अनाथ, अनाम ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: