हातात घेऊनी हात

हातात घेऊनी हात नदीला पार करू
गर्द वनराईत सखे ये मस्त फिरू॥धृ॥
बघ जांभुळलेले झाड किती दिलदार
या फुलवेलींचा पहा कसा शिणगार
मोहरलेल्या गंधीत आमराई शिरू॥१॥
भाराने झुकली रसाळलेली फळे
वार्‍यावरती तनु तुझी ग झुले
झर्‍या झर्‍या इथे लागतो अनुराग झरू॥२॥
ही मदन मंजिरी करवंदाची जाळी
हो माळीण माझी तुझाच मी वनमाळी
ओठात प्रीतीची मधूर पावरी धरू॥३॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: