शुभंकरोती म्हणा

दिवा पाहुनी लक्ष्मी येते, करु तिची प्रार्थना
शुभंकरोती म्हणा मुलानो, शुभंकरोती म्हणा ॥ ध्रु ॥

जेथे ज्योति, तेथे लक्ष्मी, उभी जगाच्या सेवाधर्मी
दिशादिशांतुन या लक्ष्मीच्या, दिसती पाउलखुणा ॥ १ ॥

या ज्योतिने सरे आपदा, आरोग्यासह मिळे संपदा
शत्रुबुद्धिचा विनाश होता, सौख्य मिळे जीवना ॥ २ ॥

दिव्या दिव्या रे दिपत्कार, कानी कुंडल मोतीहार
दिव्यास पाहुन नमस्कार हा, रिवाज आहे जुना ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: