जीवनांत ही घडि अशीच राहु दे

जीवनांत ही घडि अशीच राहु दे
प्रीतिच्या फुलावरी वसंत नाचु दे ॥ ध्रु ॥

रंगविले मी मनात चित्र देखणे
आवडले वेडीला स्वप्न खेळणे
स्वप्नांतिल चांदवा जिवास लाभु दे ॥ १ ॥

हळुच तुला बघण्याचा छंद आगळा
लज्जेचा त्याविण का अर्थ वेगळा
स्पर्शातुन अंगअंग धुंद होउं दे ॥ २ ॥

पाहुं दे असेच तुला नित्य हांसतां
जाउं दे असाच काळ शब्द झेलता
मीलनांत प्रेमगीत धन्य होउं दे ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: