कोकिळ कुहुकुहु बोले

कोकिळ कुहुकुहु बोले, तू माझा तुझि मी झाले ॥ धृ ॥

ऋतुराजा तुझि वासंती, तरुतळी इथे एकांती
कर कोमल देता हाती, चांदण्यात दिवसा न्हाले ॥ १ ॥

हिंदोळत डहाळीवरती, मोहरुन अपुली प्रीती
निर्झरांत टिपण्या मोती, पाखरु जिवाचे आले ॥ २ ॥

तू येता सखया जवळी, फुलवेल तरूला कवळी
मधुमरंद भरतो कमळी, पापणीत हसतां डोळे ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

दिनेश, हे भावगीताच्या ऐवजी चित्रपटगीत म्हणून बदल करणार का? चित्रपटाचं नाव दिलंच आहे वर.