का रे दुरावा

का रे दुरावा,का रे अबोला
अपराध माझा, असा काय झाला

नीज येत नाही, मला एकटीला
कुणी ना विचारी,धरी हनुवटीला
मान वळविसी तु वेगळ्या दिशेला

तुझ्या वाचुन ही, रात जात नाही
जवळी जर ये, हळू बोल काही
हाथ चान्दन्यान्चा, घेई ऊशाला

रात जागवावी नाही, असे आज वाटे
त्रुप्त झोप यावी, पहाटे पहाटे
नको जागने हे, नको स्वप्नमाला

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: