या डोळ्यांची दोन पाखरे

या डोळ्यांची दोन पाखरे, फिरतील तुमच्या भवती
पाठलाग ही सदैव करतील, असा कुठेही जगती ॥ ध्रु ॥

दर्शन तुमचे हाच असे हो यापक्ष्यांचा चारा
सहवासाविण नकोच याना अन्य कोठचा वारा
तुमचा परिसर यांसि नभांगण, घरकुल तुमची छाती ॥ १ ॥

सावलीत ही बसतिल वेडी प्रीतीच्या दडुनी
एका अश्रूमाजी तुमच्या जातिल पण बुडुनी
नव्हेत डोळे, नव्हेत पक्षी, हि तर अक्षय नाती ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: