या सुखांनो या

या सुखांनो या
एकटी पथ चालले, दोघांस आता हात द्या, साथ द्या

विरहांतीचा एकांत व्हा, अधीर व्हा आलिंगने
गाली-ओठी व्हा सुखांनो भाववेडी चुंबने
हो‌उनी स्वर वेळूचे वार्‍यासवे दिनरात या, गात या

आमुच्या बागेत व्हा लडिवाळ तुम्ही पाखरे
शयनघरच्या या छताची व्हा रुपेरी झुंबरे
होऊ द्या घर नांदते तुम्हीच त्यांना घास द्या, हात द्या

अंगणी प्राजक्‍त व्हा, सौधावरी व्हा चांदणे
जोडप्याचे गूज जुईचे चिमुकल्यांचे रांगणे
यौवनी सहजीवनी, दोन्ही मनांचे गीत व्हा, प्रीत व्हा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या चिमण्यांनो परत फिरा

या चिमण्यांनो परत फिरा रे, घराकडे अपुल्या
जाहल्या तिन्हीसांजा, जाहल्या

दहा दिशांनी येईल आता, अंधाराला पूर
अशा अवेळी असू नका रे आईपासुन दूर
चुकचुक करिते पाल उगाच, चिंता मज लागल्या

इथे जवळच्या टेकडीवरती, आहो आम्ही आई
अजून आहे उजेड इकडे, दिवसहि सरला नाही
शेळ्या, मेंढ्या अजुन कुठे ग? तळाकडे उतरल्या

अवतीभवती असल्यावाचुन, कोलाहल तुमचा
उरक न होतो आम्हां आमुच्या कधिही कामाचा
या बाळांनो, या रे लौकर, वाटा अंधारल्या

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

ये जवळी घे जवळी

ये जवळी घे जवळी प्रियसखया भगवंता
वेधुनी मज राहसी का दूर दूर आता?

रे सुंदर तव तीरी जग हिरवे धुंद उरी
पातेही न गवताचे शोभवी मम माथा

निशीदिनी या नटुनी थटुनी बघ नौका जाती दुरुनी
स्पर्शास्तव आतुरले , दुर्लभ तू आता

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या कातरवेळी

या कातरवेळी, पाहिजेस तू जवळी ||धॄ||

दिवस जाय बुडून पार, ललितनभी मेघ चार
पुसट त्यास जरी किनार, उसवी तीच सांज खुळी ||१||

शेष तेज वलय वलय, पावे तमी सहज विलय
कसले तरी दाटे भय, येई तूच तम उजळी ||२||

येई बैस ये समीप, अधरे हे नयन टीप
दोन ज्योती एक दीप, मंदप्रभा मग पिवळी ||३||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या कातरवेळी

या कातरवेळी, पाहिजेस तू जवळी ॥ ध्रु ॥

एकटि मी दे आधार, छेड हळू हृदय तार
ऐक आर्त ही पुकार, सांजवात ये उजळी ॥ १ ॥

रजनीची चाहुल ये, उचलुनिया अलगद घे
पैलतिरी मजला ने, पुसट वाट पायदळी ॥ २ ॥

शिणले रे, मी अधीर, भवती पसरे तिमिर
व्याकुळ नयनांत नीर, मिलनाची आस खुळी ॥ ३ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या डोळ्यांची दोन पाखरे

या डोळ्यांची दोन पाखरे, फिरतील तुमच्या भवती
पाठलाग ही सदैव करतील, असा कुठेही जगती ॥ ध्रु ॥

दर्शन तुमचे हाच असे हो यापक्ष्यांचा चारा
सहवासाविण नकोच याना अन्य कोठचा वारा
तुमचा परिसर यांसि नभांगण, घरकुल तुमची छाती ॥ १ ॥

सावलीत ही बसतिल वेडी प्रीतीच्या दडुनी
एका अश्रूमाजी तुमच्या जातिल पण बुडुनी
नव्हेत डोळे, नव्हेत पक्षी, हि तर अक्षय नाती ॥ २ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

युवतिमना दारूण

युवतिमना दारूण रण रुचिर प्रेमसे झाले
रणभजना संसारी असे अमर मी केले

रमणीमनहंसा नर साहस सरसी रमवी
शूर तोचि विजय तोचि
हे शुभ यश मज आले

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या सुखांनो या

या सुखांनो या
एकटी पथ चालले
दोघांस आता हात द्या, साथ द्या

विरहांतीचा एकांत व्हा, अधीर व्हा आलिंगने
गाली ओठी व्हा सुखांनो, भाववेडी चुंबने
हो‌ऊनी स्वर वेळूचे, वाऱ्यासवे दिनरात या, गात या

आमुच्या बागेत व्हा, लडिवाळ तुम्ही पाखरे
शयनघरच्या या छताची, व्हा रुपेरी झुंबरे
होऊ द्या घर नांदते, तुम्हीच त्यांना घास द्या, साथ द्या

अंगणी प्राजक्त व्हा, सौधावरी व्हा चांदणे
जोडप्याचे गूज जुईचे, चिमुकल्यांचे रांगणे
यौवनी सहजीवनी, दोन्ही मनांचे गीत व्हा, प्रीत व्हा

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

या जन्मावर या जगण्यावर

या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे

चंचल वारा या जलधारा भिजली काळी माती
हिरवे हिरवे पान तशी ही भिजून आली पाती
फुले लाजरी बघून कुणाचे हळवे ओठ स्मरावे ||

रंगांचा उघडुनिया पंखा सांज कुणी ही केली
काळोखाच्या दारावरती नक्षत्रांच्या वेली
सहा ऋतुंचे सहा सोहळे येथे भान हरावे ||

बाळाच्या चिमण्या ओठातून हाक बोबडी येते
वेलींवरती प्रेमप्रियेचे जन्म फुलांनी घेते
प्रभुच्या पाशी सजणासाठी गाणे गात झुरावे ||

या ओठांनी चुंबून घेईन हजारदा ही माती
अनंत मरणे झेलून घ्यावी इथल्या जगण्यासाठी
इथल्या पिंपळपानावरती अवघे विश्व तरावे ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: