झाला गडबड घोटाळा

झाला गडबड घोटाळा, सारा गडबड घोटाळा
पायपोस एकाचा दुसया तिसर्‍यावरी डोळा ॥ ध्रु ॥

बदाम गुड्डु हती धरोनी, घेऊन गेला किल्वर राणी
वौकट राजा शीळ घालितो, इस्पिक राणीला ॥ १ ॥

दीड शहाणे अमुचे मेहुणे, हात चोळिती खाती फुटाणे
ताई शहाणी आली सोडुनी आपल्या नवर्‍याला ॥ २ ॥

थापावरती मारुनी थापा, कुणी कुणाला खुशाल कापा
एकाची सुरी बकरा दुसरा मामाचा पडला ॥ ३ ॥

उतावळा नवरा हा असला, गुडघ्याला बाशिंग बांधुनी बसला
नवरी कुणाची कुठला नवरा, कोण उगा सजला ॥ ४ ॥

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: