प्रीतीच्या पूजेस जाता

प्रीतीच्या पूजेस जाता मी अशी का थांबले?
दाटते भीती उरी का? थबकती का पाऊले?

दर्शनाची ओढ जीवा, दार उघडे स्वागता
अर्पणाचे तबक हाती आडवी ये भीरुता
स्त्रीपणाच्या जाणिवेने शेवटी का गाठिले?
थबकती का पाऊले?

चढून जाता पायर्‍या या मानीनि होते सती
देवता येथून गेल्या, पद्मजा वा पार्वती
पुण्यपंथी चालता या, मीच का भांबावले?
थबकती का पाऊले?

दूर हो लज्जे जराशी, मजसी आता जाऊ दे
साजरे सौभाग्य माझे मजसी पुरते पाहू दे
दोन जीवा जोडणारे, जोडवे हे वाजले
थबकती का पाऊले?

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: