हे श्यामसुंदर राजसा

हे श्यामसुंदर राजसा, मनमोहना
विनवुनी सांगते तुज
जाउ दे मला परतुनी

गाव गोकुळ दूर राहे
दूर यमुनानीर वाहे
हरवले मी कसे मज
पोचले कुठे घनवनी?

पावरीचा सूर भिडला
मजसि माझा विसर पडला
नकळता पाउले मम
राहिली इथे थबकुनी

पानजाळी सळसळे का?
भिवविती रे लाख शंका
थरथरे, बावरे मन
संगती सखी नच कुणी

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: