सोनसकाळी सरजा सजला

सोनसकाळी सरजा सजला, हसलं हिरवं रान
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान

झुळुझुळु आला पहाटवारा
हळुच जागवी उभ्या शिवारा
झाडं वेली नीज सांडती नाचनाचतं पान
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान

पिढ्यापिढ्यांचं पातक सरलं
शिवनेरीला शिव अवतरलं
शिवरायांच्या मंगल चरणी
पावन झाली अवघी धरणी
जय भवानी बोल गर्जती आज पाचही प्राण
राघुमैना रानपाखरं गाउ लागली गान

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: