अ आ आई

अ आ आई, म म मका
मी तुझा मामा, दे मला मुका

प प पतंग आभाळात उडे, ढ ढ ढगात चांदोमामा दडे
घ घ घड्याळ थ थ थवा, बाळ जरी खट्याळ तरी मला हवा

ह ह हम्मा गोड दूध देते, च च चिऊ अंगणात येते
भ भ भटजी स स ससा, मांडीवर बसा नि खुद्कन हसा

क क कमळ पाण्यावर डुले, ब ब बदक तुरुतुरु चाले
ग ग गाडी झुकझुक जाई, बाळ माझे कसे गोड गाणे गाई

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: