पूर्व दिशेला अरुण रथावर

पूर्व दिशेला अरुण रथावर
ध्वज सोन्याचा झळकत सुंदर

पर्णामधुनी किरण कोवळे
चिलापिलांचे उघडी डोळे
पंख उभारुनि उडती गगनी
सप्तसुरांनी उजळे अंबर

अरुणउषेच्या मीलनकाली
प्राजक्ताच्या झाडाखाली
फुले वेचली भरून ओंजळी
गुंफिन प्रभुला माळ मनोहर

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: