हाचि नेम आता

हाचि नेम आता न फिरे माघारी
बैसले शेजारी गोविंदाचे

घररिधी झाले पट्टराणी बळे
वरिले सावळे परब्रह्म

बळियाचा अंग संग जाला आता
नाही भय चिंता तुका म्हणे

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: