फुलला साजिरा संसार माझा

फुलला साजिरा, फुलला साजिरा
फुलला साजिरा संसार माझा
फुलला साजिरा, फुलला

रोज रोज पाहते तरी नविन भासते
सुख असे क्षणोक्षणी जन्म घेई वेगळा .१

पुण्य होई पवित्र म्हणुन नांदते ईथे
इथेच विरूनी जायचे छंद हाच लागला ..२

मजसी या घराविना, चैन ना पडे मला
इथेच स्वर्ग सातही, इथेच मोक्ष लाभला ...३

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: