ये जवळी घे जवळी

ये जवळी घे जवळी प्रियसखया भगवंता
वेधुनी मज राहसी का दूर दूर आता?

रे सुंदर तव तीरी जग हिरवे धुंद उरी
पातेही न गवताचे शोभवी मम माथा

निशीदिनी या नटुनी थटुनी बघ नौका जाती दुरुनी
स्पर्शास्तव आतुरले , दुर्लभ तू आता

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: