जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला

कृष्णा....
जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला
जगदाधारा हरी विठ्ठला

(पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला)

तिर्थ तुझ्या चरणांचे पिवीले
अद्वैतामृत मुखी माझ्या चढले
पायी विभो तव पावन गंगा
(प्रभो पांडुरंगा विभो पांडुरंगा)
पापविमोचन पावन गंगा .१

श्रीचरणी मज द्या विसावा
मंगलमय वर हात द्यावा
आस तुझी मजला श्रीरंगा
(प्रभो पांडुरंगा विभो पांडुरंगा)
आस तुझी मजला श्रीरंगा ..२

जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला
जगदाधारा हरी विठ्ठला

(पांडुरंग विठ्ठला पंढरीनाथ विठ्ठला)

विठ्ठल विठ्ठल (पांडुरंग) (६)

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: