भाळी अर्धचंद्र माथी शुभ्र गंगा

भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपीले सर्वांगा चिताभस्म

गळा सर्पमाळा, ल्याला व्याघ्रांबर
शिव तो शंकर सत्य तोचि
शंख, शिंग नाद गर्जे शिव्गण
पायी भक्तजन ओळंगीती .१

भोळा सदाशिव पावतो भक्तासी
उद्धरी दीनासी निलकंठ
हर हर शंकर सांब सदाशिव
सांब सदाशिव त्रिपुरारी ..२

भाळी अर्धचंद्र, माथी शुभ्र गंगा
लिंपीले सर्वांगा चिताभस्म

(हर हर शंकर सांब सदाशिव
हर हर शंकर सांब सदाशिव
हर हर शंकर सांब सदाशिव
हर हर शंकर सांब सदाशिव)

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: