या जन्मावर या जगण्यावर

या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे

चंचल वारा या जलधारा भिजली काळी माती
हिरवे हिरवे पान तशी ही भिजून आली पाती
फुले लाजरी बघून कुणाचे हळवे ओठ स्मरावे ||

रंगांचा उघडुनिया पंखा सांज कुणी ही केली
काळोखाच्या दारावरती नक्षत्रांच्या वेली
सहा ऋतुंचे सहा सोहळे येथे भान हरावे ||

बाळाच्या चिमण्या ओठातून हाक बोबडी येते
वेलींवरती प्रेमप्रियेचे जन्म फुलांनी घेते
प्रभुच्या पाशी सजणासाठी गाणे गात झुरावे ||

या ओठांनी चुंबून घेईन हजारदा ही माती
अनंत मरणे झेलून घ्यावी इथल्या जगण्यासाठी
इथल्या पिंपळपानावरती अवघे विश्व तरावे ||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: 

प्रतिसाद

अरूण,
संगीतकार यशवंत देवच आहेत. पण शब्दांमधे कृपया या दुरुस्त्या करणार का?

पहिले कडवे - दुसरी ओळ : हिरवे हिरवे "प्राण" तशी ही "रुजून" आली पाती
तिसरे कडवे - दुसरी ओळ : "वेलीवरती प्रेम प्रियेचे" जन्म फुलांनी घेते (वेलींवरती नाही, आणि प्रेम प्रियेचे हे दोन वेगळे शब्द आहेत)
तिसरे कडवे - तिसरी ओळ : "नदीच्या काठी" सजणासाठी गाणे गात झुरावे