घट डोईवर घट कमरेवर

घट डोईवर घट कमरेवर
सोडी पदरा नंदलाला, नंदलाला रे ||धृ||

कुणीतरी येईल अवचित पाहील
जाता जाता आगही लावील
सर्व सुखाच्या संसाराला नंदलाला रे
नंदलाला रेऽऽऽ घट डोईवर... ||१||

हलता सलता घट खिंदळता
लज्जेवरती पाणी उडता
नकोच होईन मीच मला नंदलाला रे
नंदलाला रेऽऽऽ घट डोईवर... ||२||

केलीस खोडी पुरे एवढी
जोवर हसते मनात गोडी
हसूनी तूही हो बाजूला नंदलाला रे
नंदलाला रेऽऽऽ घट डोईवर... ||३||

गाण्याचे आद्याक्षर: 
गाण्याचा प्रकार: